उत्पादन

 • OLYHEXAMETHYLENE BIGUAIDINE HYDROCHLORIDE (PHMB)

  ओलिहेक्मेथाइलिन बिगुएडाइन हाइड्रोक्लोरीड (PHMB)

  PHMB एक नयाँ प्रकारको बहुउद्देश्य जीवाणुनाशक र ब्याक्टेरियोस्टेटिक बहुलक हो। यसले जलीय समाधानमा आयनीकरण उत्पादन गर्दछ। यसको हाइड्रोफिलिक भागमा कडा सकारात्मक बिजुली हुन्छ। यसले सबै प्रकारका ब्याक्टेरिया र भाइरसहरू अवशोषित गर्दछ जुन सामान्यतया नकारात्मक बिजुली हुन्छ, कोशिका झिल्लीमा प्रवेश गर्दछ, झिल्लीको लिपोसोमको संश्लेषण रोक्छ, कोशिका मर्दछ, र उत्तम जीवाणुनाशक प्रभाव प्राप्त गर्दछ।

  CAS: 28२२9 -5 -88
  आणविक सूत्र: (C8H17N5) n.xHCl आणविक वजन : 3:3.०3838
  आणविक संरचना: